Wednesday, 20/01/2021 - 06:27|
Phát động Cuộc thi qua internet về "Tìm hiểu điểm đến du lịch và lịch sử Châu Đốc"
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 4955/BGDĐT-PC ngày 29/10/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi);
Để việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được tiến
hành rộng rãi, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính thiết thực, hiệu quả, Sở GDĐT đề nghị
Thủ trưởng đơn vị có liên quan tiến hành triển khai và thực hiện góp ý cho dự thảo
Luật Giáo dục (sửa đổi), cụ thể như sau:
1. Đối tượng lấy ý kiến
Cán bộ quản lý Sở GDĐT, phòng GDĐT; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở
giáo dục phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX); nhà giáo; đại diện
cha mẹ học sinh và người học đối với trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông
(THPT).
2. Hình thức góp ý
- Góp ý trực tiếp vào dự thảo luật và thông qua phiếu hỏi ý kiến.
- Bản tổng hợp ý kiến góp ý.
(Dự thảo Luật, Phiếu hỏi ý kiến và Bảng tổng hợp ý kiến góp ý đính kèm)
3. Phân công tổ chức thực hiện
3.1. Văn phòng Sở GDĐT
- Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Giám đốc, lãnh đạo và
chuyên viên các phòng chức năng thuộc Sở.
- Hoàn thành Bảng tổng hợp ý kiến góp ý của toàn ngành trình Ban Giám đốc
trước ngày 10/12/2018 để báo cáo về Bộ GDĐT theo quy định.
3.2. Phòng GDĐT
- Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của Lãnh đạo, chuyên viên phòng
GDĐT; Cán bộ quản lý và giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS
trên địa bàn; đại diện cha mẹ học sinh và người học (đối với THCS).
- Thực hiện Bảng tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở GDĐT trước ngày
02/12/2018.

2
3.3. TTGDTX tỉnh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX các huyện, thị
xã , thành phố; trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
- Tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp góp ý của cán bộ quản lý, giáo viên của đơn
vị; đại diện cha mẹ học sinh và người học (đối với THPT và trường phổ thông có
nhiều cấp học).
- Thực hiện Bảng tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở GDĐT trước ngày
29/11/2018.
Bảng tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Sở GDĐT (qua Văn Phòng Sở gồm văn bản
ký số và file word đến địa chỉ email: huyvp@angiang.edu.vn; không gửi văn bản
giấy).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt tinh thần Công văn
này./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 29
Năm 2021 : 2.656