• :
  • :
Phát động Cuộc thi qua internet về "Tìm hiểu điểm đến du lịch và lịch sử Châu Đốc"
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng năm 2022

Ngày đăng: (21/10/2022)   Lượt xem: 1566
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Ngày đăng: (05/10/2022)   Lượt xem: 1003
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 và các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 và các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Ngày đăng: (28/09/2022)   Lượt xem: 952
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển Vòng 2 và các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực ...
Thông báo nhận lại tiền thừa phí dự tuyển kỳ tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Thông báo nhận lại tiền thừa phí dự tuyển kỳ tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Ngày đăng: (16/09/2022)   Lượt xem: 698
Thông báo nhận lại tiền thừa phí dự tuyển kỳ tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022
Thông báo danh sách chính thức thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Thông báo danh sách chính thức thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Ngày đăng: (14/09/2022)   Lượt xem: 1235
Thông báo danh sách chính thức thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh điều chuyển nguyện vọng lần thứ 2 đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh điều chuyển nguyện vọng lần thứ 2 đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022

Ngày đăng: (12/09/2022)   Lượt xem: 633
Thông báo danh sách thí sinh điều chuyển nguyện vọng lần thứ 2 đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022 và nhận đơn xin điều chuyển nguyện vọng

Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022 và nhận đơn xin điều chuyển nguyện vọng

Ngày đăng: (06/09/2022)   Lượt xem: 1475
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc năm 2022 và nhận đơn xin điều chuyển nguyện ...
Thống kê
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 54.958