• Phòng giáo dục và đào tạo TP. Châu Đốc
 • Phòng giáo dục và đào tạo TP. Châu Đốc
Sunday, 21/04/2019 - 19:31|
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng
 • Nguyễn Sơn Ca
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổng hợp, Thống kê, Thi Đua khen thưởng, CN