• :
  • :
Phát động Cuộc thi qua internet về "Tìm hiểu điểm đến du lịch và lịch sử Châu Đốc"
Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số hiệu:
1001/SGDDT-VP
Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
Số hiệu:
939/SKHCN-QLCN
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 
Số hiệu:
16/HD-SGDĐT
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu
Số hiệu:
42/2017/QH14
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
Số hiệu:
45/2017/QH14
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
21/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Số hiệu:
15/2017/QH14
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13 ĐÃ ƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 12/2017/QH14 VÀ VỀ HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỐ 101/2015/QH13, LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ SỐ 99/2015/QH13, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM SỐ 94/2015/QH13
Số hiệu:
41/2017/QH14
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
20/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 132
Năm 2023 : 19.190