• Phòng giáo dục và đào tạo TP. Châu Đốc
  • Phòng giáo dục và đào tạo TP. Châu Đốc
Thứ ba, 15/10/2019 - 23:56|
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
21/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Giới thiệu danh sách cán bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
05/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2017-2018 
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
21/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực