• :
  • :
Phát động Cuộc thi qua internet về "Tìm hiểu điểm đến du lịch và lịch sử Châu Đốc"

Công văn số 1428/BGDĐT-CSVCTBTH về việc tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

Số hiệu:
1428/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
07/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 69/BGDĐT-NGCBQLGD về việc Rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS và THPT được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

Số hiệu:
69/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 69/BGDĐT-NGCBQLGD về việc Rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS và THPT được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

Số hiệu:
69/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành:
24/09/2017
Ngày hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Số hiệu:
03/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
28/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1099/BGDĐT-GDMN về việc Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

Số hiệu:
1099/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
21/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học)

Số hiệu:
4725-QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
20/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

Số hiệu:
2071/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
16/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Số hiệu:
2805/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 137
Năm 2023 : 19.195